Logo and Banner
Home  Categories  Featured Products  Contact Us
Search   

Scandinavian Products

Books in Swedish - Pixiböcker

Bo tvättar bilen (av Morten N. Pedersen) - Book/Bok

Svenska. 24 sidor

Description:

- Titta pappa! Vad står det?
- "Tvätta mig", säger pappa.

- Någon tyckar att vår bil är lite smutsig, säger pappa. Vi kan tvätta den på vägen hem.
- Var då? undrar Bo.

- Här! säger pappa. På bensinstationen.
- Ska vi tvätta den med bensin? undrar Bo.
- Nej, säger pappa, med tvål och vatten.

Price:

US $9.99

Serie: En pixi-bok

Shipping:

US $5.25

Featured product. Ships within 24 hours.

Back to Home Page Select a New Category

Seller charges sales tax for products shipped to Minnesota and Wisconsin.

imported books Visa Card Payments Accepted swedish books MasterCard Payments Accepted top 10 swedish paperbacks American Express Card Accepted Discover Card Accepted norwegian books Electronic Checks Accepted danish books PayPal Payments Accepted
books, movies, DVDs

PayPal Verified

Hudson, Wisconsin, USA
Texas, California
Minnesota, Michigan, Illinois

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

North Dakota, South Dakota, Iowa
Texas, California

SKANDIMPORT.com is a wholly-owned subsidiary of Tech Tailor, Inc.