Logo and Banner
Home  Categories  Featured Products  Contact Us
Search   

Scandinavian Products

Travel Guides

Natur Och Kulturs Svenska Ordbok

av Per Olof Köhler, Ulla Messelius

Svenska. 1220 sidor. Inbunden.

Description:

Natur och Kulturs Svenska Ordbok vänder sig till alla som lär sig svenska, både barn, ungdomar och vuxna. Definitionerna har ett enkelt och vardagsnära språk och passar därför även den som inte har svenska som modersmål.
Ordboken har utarbetats av erfarna pedagoger och tar fasta på aktuell forskning om språkinlärning.
Under ordet "roa" står t ex "göra någon glad eller få någon att skratta" istället för en rad synonymer av typen "underhålla, glädja", och "bereda nöje". Risken finns ju att den som slår upp "roa" inte heller känner till ordets synonymer och därför tvingas att slå upp även dessa ord.
De över 31 000 språk-exemplen visar orden i typiska kontexter och hur de konstrueras.
Utförlig redovisning av partikelverb (verb med betonad preposition) t ex ligga i, ligga över, ligga till; göra om, göra sig till, göra upp.
36 specialartiklar för ord med extra rik fraseologi t ex få, gå, ha, ta, vara; hjärta, hand och huvud.
Ordens böjning och betoning (även grav accent) anges genomgående.
Uttal redovisas om ordet inte uttalas "som det stavas".
550 teckningar i marginalen.

Price:

US $98.15

Shipping:

US $45.90

Imported from Sweden. May take 10 to 20 days to arrive.

Back to Home Page Select a New Category

Seller charges sales tax for products shipped to Minnesota and Wisconsin.

imported books Visa Card Payments Accepted swedish books MasterCard Payments Accepted top 10 swedish paperbacks American Express Card Accepted Discover Card Accepted norwegian books Electronic Checks Accepted danish books PayPal Payments Accepted
books, movies, DVDs

PayPal Verified

Hudson, Wisconsin, USA
Texas, California
Minnesota, Michigan, Illinois

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

North Dakota, South Dakota, Iowa
Texas, California

SKANDIMPORT.com is a wholly-owned subsidiary of Tech Tailor, Inc.