Logo and Banner
Home  Categories  Featured Products  Contact Us
Search   

Scandinavian Products

Movies on DVD - Fakta & Dokumentär

Hermans Historia: Sankta Lucia - DVD

Audio: Swedish

Svenskt tal. Speltid 59 minuter

Description:

Herman Lindqvist berättar den spännande historien om hur en flicka från Sicilien kom att bli upphov till en av de allra svenskaste traditionerna. En flicka som under sitt korta liv aldrig ens hörde talas om något som hette Sverige. Hur kan det komma sig att varje ort, varje tidning, ja nästan varje företag väljer sin "Årets Lucia", år efter år?

Lucia hade en stark kristen tro, vilket var belagt med dödsstraff i dåtida romarväldet, och hon led en förskräcklig martyrdöd år 304, och blev senare helgonförklarad. Det är i stort sett bara i Sverige och i de svensktalande delarna av Finland som Lucia firas. I hemstaden Syracusa är hon föremål för ett par mycket pampiga processioner varje år, och hennes kvarlevor finns än i dag i en kyrka i Venedig. Där ligger hon i en glaskista klädd i samma röda klänning som hon bar vid sin kvalfulla död.

Price:

US $21

Shipping:

US $9

Imported from Sweden. May take 10 to 20 days to arrive.

This film is encoded for normal DVD viewing in Europe, and may not play on a typical U.S. DVD Player. We recommend you consider purchasing one of our International DVD Players which are guaranteed to play DVDs from all European countries.

Back to Home Page Select a New Category

Seller charges sales tax for products shipped to Minnesota and Wisconsin.

imported books Visa Card Payments Accepted swedish books MasterCard Payments Accepted top 10 swedish paperbacks American Express Card Accepted Discover Card Accepted norwegian books Electronic Checks Accepted danish books PayPal Payments Accepted
books, movies, DVDs

PayPal Verified

Hudson, Wisconsin, USA
Texas, California
Minnesota, Michigan, Illinois

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

North Dakota, South Dakota, Iowa
Texas, California

SKANDIMPORT.com is a wholly-owned subsidiary of Tech Tailor, Inc.