Logo and Banner
Home  Categories  Featured Products  Contact Us
Search   

Other Products

Books in Swedish - Matematik & Statistik

Naturlig matematik (av Staffan Rodhe, Inger Sigstam)

Svenska, 487 sidor

Inbunden

Description:

Naturlig matematik vänder sig speciellt till de studenter, som önskar en något enklare matematikkurs än den, som de traditionella matematikutbildningarna erbjuder.

Den för fram att matematik har en naturlig anknytning till naturvetenskapliga ämnen; i denna bok ges åtskilliga exempel från biologins och kemins värld. Avsikten är också att visa den logiska byggnad, som matematiken utgör; all matematisk inlärning kan användas för att bygga nya våningar, där ny värdefull kunskap kan upptäckas.

Förutom för biologer, kemister och (blivande) lärare lämpar sig boken för alla de, som vill utöka sina gymnasiekunskaper i matematik på ett mer lättillgängligt vis.

Price:

US $77

Shipping:

US $35

Imported from Sweden. May take 10 to 20 days to arrive.

Back to Home Page Select a New Category

Seller charges sales tax for products shipped to Minnesota and Wisconsin.

imported books Visa Card Payments Accepted swedish books MasterCard Payments Accepted top 10 swedish paperbacks American Express Card Accepted Discover Card Accepted norwegian books Electronic Checks Accepted danish books PayPal Payments Accepted
books, movies, DVDs

PayPal Verified

Hudson, Wisconsin, USA
Texas, California
Minnesota, Michigan, Illinois

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

North Dakota, South Dakota, Iowa
Texas, California

SKANDIMPORT.com is a wholly-owned subsidiary of Tech Tailor, Inc.