Logo and Banner
Home  Categories  Featured Products  Contact Us
Search   

Scandinavian Products

Books in Swedish - Teknik & Data

Datakörkortet Light - Windows XP/Microsoft Office - Book/Bok

av Eva Ansell

Svenska. 204 sidor

Description:

"Datakörkortet Light" är ett enklare datakörkort som innehåller grundläggande moment för att använda en dator. Läromedlet följer Dataföreningens kunskapskrav. Vi utgår från att du inte har några förkunskaper i datoranvändning. Språket i detta läromedel är enkelt och vi har använt en luftigare layout för att det ska vara tydligare.

Innehåller:
Modul L1: Användning av datorn och filhantering
Modul L2: Internet och e-post
Modul L3: Ordbehandling

Price:

US $51

Shipping:

US $11

Imported from Sweden. May take 10 to 20 days to arrive.

Back to Home Page Select a New Category

Seller charges sales tax for products shipped to Minnesota and Wisconsin.

imported books Visa Card Payments Accepted swedish books MasterCard Payments Accepted top 10 swedish paperbacks American Express Card Accepted Discover Card Accepted norwegian books Electronic Checks Accepted danish books PayPal Payments Accepted
books, movies, DVDs

PayPal Verified

Hudson, Wisconsin, USA
Texas, California
Minnesota, Michigan, Illinois

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

North Dakota, South Dakota, Iowa
Texas, California

SKANDIMPORT.com is a wholly-owned subsidiary of Tech Tailor, Inc.